สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

รวมประกาศ รายละเอียด

ระบบเปิดให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี ภาษาที่ 2 และกิจกรรมชุมนุม

ประกาศเมื่อวันที่ : 4 มิ.ย. 2564
โดย : nammuang

กำหนดการการเลือกวิชาเลือกเสรี วิชาภาษาที่2 และกิจกรรมชุมนุม

จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.

หากนักเรียนไม่ทำการลงทะเบียนในเวลาที่กำหนดทางโรงเรียนจะทำการลงทะเบียนในรายวิชาที่ยังมีที่ว่างอยู่ให้กับนักเรียน

ทำการตรวจสอบรายชื่อวิชาเลือกเสรี ภาษาที่2 และกิจกรรมชุมนุม ได้ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ช่องทางลายกลุ่มห้องเรียน

ลิงค์ภายใน